Boek met een gerust hart

RESTITUTIES VOOR ANNULERINGEN IN GEVAL VAN EEN PANDEMIE

1.1 In geval van volledige of gedeeltelijke sluiting van de vestiging tijdens de data van het gereserveerde verblijf (wat gelijkgesteld wordt met een maatregel van volledig of gedeeltelijk verbod op de ontvangst van het publiek, voor zover de klant rechtstreeks getroffen wordt door de toepassing van deze maatregel), waartoe beslist is door de overheid en die niet toe te schrijven is aan de dienstverlener, zullen de bedragen die de klant vooraf betaald heeft voor de reservering van het verblijf onderworpen worden aan een terugbetaling binnen 30 dagen.

De dienstverlener kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige aanvullende vergoeding buiten deze terugbetaling van de reeds betaalde bedragen voor de reservering van het verblijf.

1.2 Elke annulering van het verblijf, naar behoren gemotiveerd door het feit dat de klant getroffen is door Covid-19 (infectie) of een andere infectie die als pandemisch wordt beschouwd, of geïdentificeerd is als een contactgeval, en dat deze situatie zijn/haar deelname aan het verblijf op de geplande data in gevaar zou brengen, zal aanleiding geven tot de uitvaardiging van een 18 maanden geldige kredietnota, terugbetaalbaar aan het einde van de geldigheidsperiode. Eventuele kosten voor de verwerking van het beheer, zoals bepaald in de algemene voorwaarden, blijven voor rekening van de aanbieder. In alle gevallen moet de klant het bewijs leveren van de gebeurtenis die hem in aanmerking doet komen voor dit recht op annulering.

1.3 In het geval dat de klant zich genoodzaakt ziet het gehele verblijf te annuleren als gevolg van overheidsmaatregelen die de deelnemers niet toestaan te reizen (algemene of plaatselijke opsluiting, reisverbod, sluiting van de grenzen), ook al is de camping in staat haar verplichting na te komen en de klanten te ontvangen, zal de dienstverlener aanleiding geven totde terugbetaling van vooruitbetaalde bedragen.

1.4 Indien de klant een specifieke verzekering heeft afgesloten die de in artikel 6.4.2 of artikel 6.4.3 genoemde risico’s dekt, worden de door de klant ontvangen verzekeringsvergoedingen in mindering gebracht op het bedrag van de verzekeringspremie.

EEN KEUZE
– van de terugbetaling
OF
-de kredietnota, bedoeld in artikel 1, lid 2. Of 1.3